23.9.08

Μαθητές σε κίνδυνο!!!

Σχολική διάβαση που εξυπηρετεί 6 σχολεία (2 δημοτικά, 2 γυμνάσια, 1ΤΕΕ & 1 ιδιωτικό) μετατράπηκε σε θέσεις parking στην οδό Καραολή & Δημητρίου στον Άνω Κορυδαλλό.
Ο Δήμος παραχώρησε τις θέσεις επάνω ακριβώς στην σχολική διάβαση; ή ο επιχειρηματίας διαγράμμισε από μόνος την περιοχή μετατρέποντας την σε parking ιδιοχρησίας του;

Υπάρχει σχολική τροχονόμος στην συγκεκριμένη διάβαση και αν ναι, ενημέρωσε ποτέ γι αυτό κανέναν;

Τέλος, επειδή τα οχήματα που σταθμεύουν εκεί ξεπερνούν σε ύψος κατά πολύ το ανθρώπινο ανάστημα οι κίνδυνοι ατυχήματος και δυστυχήματος πολλαπλασιάζονται δραματικά.

Ποιος είναι αυτός που έχει εκθέσει σε τέτοιο κίνδυνο τους μαθητές του Κορυδαλλού και γιατί;