23.10.08

Ας βρωμίσουμε τα μάτια μας . . .

Μέρα μεσημέρι στον Κορυδαλλό μπροστά στα μάτια Δημοτικής κι Ελληνικής Αστυνομίας μετατρέπουν την πλατεία Μεμού σε φέουδο επιχειρηματιών. Μεταλλικές κατασκευές, υαλοπίνακες, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. αντί για πλατείες κι ελεύθερους χώρους . . .