31.12.08

Κάλαντα, "Άλλος για τον Κορυδαλλό-Τα βαποράκια"

Απόσπασμα με τα "Κάλαντα" από την ταινία "Άλλος για τον Κορυδαλλό-Τα βαποράκια" με τον ΝΙΚΌΛΑ ΑΣΙΜΟ.
Κάλαντα 7/7

Καλές χρονιές . . .