20.7.09

Μία τρύπα ΝΑΑΑ στο . . . νέο πεζοδρόμιο

Στην πολύπαθη οδό Ποταμού μία τρούπα ΝΑΑΑ μεγαλύτερη του ενός κυβικού μέτρου στο
πεζοδρόμιο έχει κάνει την εμφάνιση της εδώ και λίγες μέρες!!!

Η ανάπλαση της Νομαρχίας για το πεζοδρόμιο αφορά τις πλάκες πεζοδρομίου ή ανάπλαση οστών για όποιον του λάχει να πέσει εκεί;

Χωρίς καμία σήμανση και με πρόχειρο για να μην φαίνεται ρίξαν μέσα ένα σακί με άμμο
ενός κυβικού μέτρου, έτσι η παγίδα-γούβα χάσκει από παντού υπάρχει και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους πεζούς... μιας και δεν φαίνεται κιόλας...