19.10.13

για να διατηρήσει τα προνόμια της...

πηγή: STICKERS for the MASSES