16.12.15

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ – 16 Δεκεμβρίου 1974

Κώστας Βάρναλης (1883-1974)