4.11.08

Ένα τραγούδι για ένα "Δέντρο".

Αφιερωμένο στην Υπηρεσία Πρασίνου και Πετιβάλλοντος του Δήμου μας.

Η ημιορεινή Ελλάδα έχει κυρίως ένα δέντρο που ονομάζεται "Δέντρο", έτσι απλά, και καλύπτει τεράστιες εκτάσεις . . . Υπάρχει τεχνητή συστάδα του δέντρου "Δέντρο" και στο όρος Αιγάλεω. Ακριβώς στο φανάρι όπως κατεβαίνουμε από Σχιστό Κορυδαλλού και συναντάμε την Ιερά οδό, στ' αριστερά μας.