23.1.09

Συνάντηση γιά το όρος Αιγάλεω

Στις 20-1-2009 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή του Πάμε Αλλιώς με την συμμετοχή των, Καίτη Κυλάκου, Σταύρος Βαλασαμής, Γιάννης Αλεξάκης, Αντώνης Πετράτος, Χάϊκ Κασσαρτζιάν, Ζωή Τούντα, Δημήτρης Δημότσης και Νίκος Ξυδούς και αποφάσισε να προχωρήσει:
Στην δεύτερη διαδημοτική συνάντηση γιά το όρος Αιγάλεω στις 11-2-2009 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (εφ΄όσον είναι διαθέσιμη).