30.4.09

ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ, ΩΣ ΠΟΥ;;;

Ως που θα φτάσει η αλόγιστη και υπέρμετρη επιβάρυνση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ στα δυτικά μας; στο πλάι μας; στην γειτονιά μας;Τι ακόμη;