17.7.11

πεσμένο...

354.000,00 ΕΥΡΩ αντί για 2.500,00 ΕΥΡΩ κι αντί για σηκωμένο είναι πεσμένο εδώ και μέρες...