26.7.11

άλλο ψαρρού κι άλλο ψυρρού....

Από την 1η Αυγούστου ο έχων χρέη άνω των 5.οοο ΕΥΡΩ οδηγείται στην ψυρρού.

Ο Δήμος Κορυδαλλού χρωστά 3.115.310,88 Ευρώ στο ΙΚΑ...

Πέρα των υπολοίπων στην ΕΥΔΑΠ, μπορεί και στην ΔΕΗ, και σε... και σε...

Ίσως η παραμονή των φυλακών στην πόλη να είναι μία κάποια λύση...