24.9.12

Αντιρατσιστικόν διάλειμα, ολόγον δευτέρων...

η μία κυρία είναι Ευρωπαία- Λευκή ενώ η έτερη ολίγον Λατίνα-Μαύρη...