28.9.12

πληρώνεις ΕΡΤ, tv βλέπεις; Παπάδες πληρώνεις, Θεό βλέπεις;