22.2.13

όπως τα έργα του Δήμου μας

Μία εικόνα από σκαλιά και ράμπα για ΑΜΕΑ αντίστοιχη με αυτές που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν οι μηχανικοί του Δήμου Κορυδαλλού...