7.6.13

ΟΧΙ στο θάψιμο της αρχαίας ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ

 •OIKO.ΠΟΛΙ.Σ Χαϊδαρίου (τηλ: 6973302886)
 •ΚίνησηΠολιτών ECOELEUSIS (τηλ: 6977180196)