26.9.13

ΕΧΠΡΕΣΣ ΣΑΜΙΝΑ, 26/9/2000, 72 ΕΠΙΒΑΤΕΣ & 8 ΝΑΥΤΙΚΟΙ


ΣΑΜΙΝΑ,26 ΣΕΠ.2000 από apmaster