18.9.13

χωρίς παιδεία και δίχως μέλλον...

κενή ανάρτηση...