4.11.13

Ανδρέας Παπανδρέου, 1995: Συρίκνωση της Εθνικής Δύναμης στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων... με σαφές σχέδιο.