23.11.13

Η ανάκαμψη θα έρθει το 2016

Η ανάκαμψη θα έρθει το 2016. Ο πάντα προφητικός Κώστας Τσάκωνας λέει εν έτει 1986 ότι η ανάκαμψη θα έρθει το νωρίτερο το 2016! Απόσπασπα από την ταινία «Επάγγελμα Γυναίκα».