5.7.15

Μία εικόνα χίλιες λέξεις στο ΜΕΓΚΑ...
κόψτε φάτσες βγάλτε συμπέρασμα...

Οι μάσκες έπεσαν σε σχέση με το αποτέλεσμα της κάλπης...

Με σταυρωμένα χέρια και ζαρωμένα πρόσωπα ομιλούν πως κανένα γκάλοπ δέν είπε το 70- 30 και το 80 - 20 αλλά γαι 50 - 50...

Επίσης φτιάχνουν την επόμενη ημέρα, με φλικ φλακ και τούμπα τρούμπα...