29.4.16

Έχει παραγίνει το κακό με τους αλληλέγγυους...