15.6.09

Μπούρδες ΜΠΟΡΔΟΡΟΔΟΚΟΚΚΙΝΕΣ

Αν είναι δυνατόν!!! Ο Δήμος Κορυδαλλού βάφει τα κράσπεδα από κίτρινα (πλατείες, νησίδες κτλ) όπως προβλέπει ο ΚΟΚ και η κοινή λογική σε μπορδοροδοκόκκινα!!! Μερικοί δεν είναι αρκούνται στην ανικανότητα τους αλλά προσπαθούν να κάνουν και την διαφορά και το καταφέρνουν!!!