5.4.12

Πορεία, Κορυδαλλός- Νίκαια, Σαββατο 7/4/12