19.4.12

ΠΑΣΧΑ στον Κορυδαλλό, προ κρίσης...


εικόνες του 2010 από το ΠΑΣΧΑ στις γειτονιές του Κορυδαλλού, σήμερα δύο χρόνια μετά μπορεί να επναλήφθηκαν αυτές οι εικόνες;