25.6.12

''Γιατί πάντα οι μεγαλύτερες αλήθειες γράφονται στους τοίχους ''


 ''Γιατί πάντα οι μεγαλύτερες αλήθειες γράφονται στους τοίχους''