17.6.12

τα exit poll και η πρωινή ψήφος των ηλικομένων

τα exit poll βασίζονται σε δείγματα πρωινά και μεσημεριανά.

οι νέοι όμως ψηφίζουν πιο αργά...