1.8.12

πλήρες εξοπλισμένος χώρος διαμονής

Πλήρες εξοπλισμένος χώρος διαμονής, διαμπερές, μετακινούμενος και  με ψυγείο...