16.8.12

Μαζί τα Φάγαμε, Χώρια Πεινάμε...

και που να δεις τι γράφει μπροστά...