18.11.14

Η νεολαία συναντά την Γενιά του Πολυτεχνείου