17.3.15

Βαγγέλη, η ζωή έχει Λύκους, πρόβατα και τσοπανόσκυλα αλλά....

Η ζωή έχει κάμποσους Λύκους, πολλά πρόβατα και ελάχιστα τσοπανόσκυλα....

εκεί στη γεωργική Σχολή Ιωαννίνων έλειπαν τα τσοπανόσκυλα....


Απόντες άπαντες και τώρα ως όρνια, τα πρόβατα και οι λύκοι τρέχουν όλοι μάζι να προβληθούν πάνω από το πτώμα του Βαγγέλη...