9.5.15

70 χρόνια από την συντριβ΄του φασισμού από τον Κοκκινο στρατό
Κατιούσα - Катю́ша (Χορωδία Κόκκινου Στρατού)