17.8.15

Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης, 17/8/1982


Την σημαδιακή ημερομηνία, 17/8/1982, έγινε η Αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης από τ ο Ελληνικό Κράτος... τέσσερις δεκαετίες μετά!!!