27.8.15

Ακούσατε, ακούσατε....

Social Waste - 2011 (Στο cabaret "La belle Grèce")

Επίκαιρο... όπως το 2011 που κυκλοφόρησε!!!