12.8.15

μάσκα δεν έχω να γυρνώ στο καρναβάλι ετούτο...