20.11.15

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παρακαλούνται όσοι μπορούν να προσφέρουν ένα  φωτοτυπικό χαρτί ή επίσης αν υπάρχουν παλιοί Η/Υ οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον και θα μπορούσαν να προσφερθούν στο σχολείο για το εργαστήριο και τα μαθήματα της πληροφορικής.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κ. Μαυρομιχάλη 27    Πειραιάς    18545    Ελλάδα
Τηλέφωνο:     2104204426
Τηλεομοιοτυπία:     2104204432