16.6.10

Τρίωρη στάση εργασίας κι αποκλεισμός κεντρικής πύλης στις φυλακές Κορυδαλλού αύριο 17/06/10

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.Α.)
Σολωμού 3 Κορυδαλλός T.Κ. 118101
Αριθ. Πρωτ: 56/14-06-10

Κύριοι,
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε ότι δια ομοφώνου αποφάσεως της γενικής συνέλευσης του σωματείου μας που έλαβε χώρα στον Κορυδαλλό ημέρα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, αποφασίσθηκε 3ωρη στάση εργασίας και αποκλεισμός της κεντρικής πύλης της φυλακής, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 από ώρα 07:00 π.μ. μέχρι ώρα 10:00 π.μ.

Προσωπικό ασφαλείας της υπηρεσίας μας, ορίζεται το σύνολο του παρόντος προσωπικού, καθώς της ελλείψεως προσωπικού (60% κενές οργανικές θέσεις) δεν δύναται να μειωθεί περισσότερο.

Τις ώρες της στάσης εργασίας, δεν θα εκτελεστεί καμία μεταγωγή κρατουμένων και το προσωπικό ασφαλείας θα διατεθεί αποκλειστικά για την φρούρηση των νοσηλευομένων κρατουμένων και των καταστημάτων κράτησης. Τέλος, δεν θα πραγματοποιούνται επισκεπτήρια στα νοσοκομεία (ούτε συγγενών, ούτε συνηγόρων).

Η άνω στάση εργασίας λαμβάνει χώρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς απαιτείται να δοθεί λύση στις κάτωθι κατευθύνσεις:

1) Εξαίρεση των εξωτερικών φρουρών από το πάγωμα των προσλήψεων με ενίσχυση της εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού με 100 άτομα. Διακυβεύεται η δημόσια ασφάλεια!
2) Έλεγχος του αριθμού των φυλάξεων στα νοσοκομεία και πιστή εφαρμογή του νόμου 3732 / 2009 άρθρο 21 παράγραφο
3) Επανεξέταση όλων των αποσπάσεων .
4) Άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας μας με 20 τουλάχιστον εξωτερικούς φρουρούς από άλλες φυλακές για τη θερινή περίοδο.
5) Άμεση λειτουργία ψυχιατρικής πτέρυγας και βραχείας νοσηλείας στο ψυχιατρείο κρατουμένων για γυναίκες κρατούμενες.
6) Επαναξιολόγηση και περικοπή υπηρεσιών του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Κορυδαλλού λόγω έλλειψης προσωπικού και αδυναμίας καταβολής νυχτερινής εργασίας .

Το διοικητικό συμβούλιο, είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για οποιαδήποτε δυσχέρεια.

Για το Δ.Σ.: Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάκος Ηλίας Ανδριώτης Αντώνιος