25.6.10

Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων

1η Ιουλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο στην διεύθυνση apografi.gov.gr
Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής απαιτούνται μια σειρά από παραστατικά, τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Για τη διευκόλυνση σας, προτείνεται η ανάγνωση των οδηγιών καθώς και η αξιοποίηση της φόρμας απογραφής, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία που καλείστε να συμπληρώσετε.

Η απογραφή και η καταχώριση της στο apografi.gov.gr αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο.