23.6.11

Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες δεν πιάνουν οι ευχές...

Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες δεν πιάνουν οι ευχές... και σεε παράφραση για την περίσταση του Κορυδαλλού: Εδώ δεν πιάνουν οι Νόμοι δεν πιάνουν οι σωστές...

Ακολουθεί επιστολή της κ. Καίτης Κυλάκου του Πάμε Αλλιώς:
Απευθύναμε την παρακάτω επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Την προηγούμενη βδομάδα θέσαμε το ίδιο ζήτημα των τριμηνιαίων εκθέσεων στα προ ημερησίας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
"Τα οικονομικά του Δήμου Κορυδαλλού και η τριμηνιαία έκθεση της οικονομικής επιτροπής

Πότε θα κατατεθεί η τριμηνιαία έκθεση της οικονομικής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 72 του "Καλλικράτη";

Mια πρώτη εικόνα για τα οικονομικά και την πορεία εσόδων εξόδων Δήμου Κορυδαλλού θα μπορούσαμε να έχουμε όταν δούμε την έκθεση της οικονομικής επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2011.
Έκθεση που νομίζουμε ότι ήδη καθυστερεί, μιας και θα έπρεπε να την έχει συντάξει η επιτροπή και να την είχε υποβάλει στο Δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 72 του «Καλλικράτη». Αναζητήσαμε και δεν την εντοπίσαμε την έκθεση στο site του Δήμου, στο Διαύγεια. Σε ερώτηση του «Πάμε Αλλιώς» στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο μας απαντήσατε αόριστα και χωρίς να θέσετε στη διάθεσή μας τις τριμηνιαίες εκθέσεις.
Γιατί όμως η τριμηνιαία έκθεση της οικονομικής επιτροπής δεν κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Η αντιπολίτευση έχει αναζητήσει την έκθεση; Μήπως έχει τροποποιηθεί το άρθρο 72; Από την έρευνα που κάναμε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην έκθεση αυτή καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μια πρώτη εκτίμηση, πως βλέπουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, εάν βλέπουν τυχόν προβλήματα, εάν επισημαίνουν παραλείψεις, εάν εντοπίζουν κάτι εξαιρετικά περίεργο! Τέλος αν διαβάζουμε καλά και εάν δεν έχει αλλάξει κάτι, η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου (αρ.266 π. 9), εάν ισχύει το άρθρο για όλους τους δήμους.

Εδώ μία απόφαση οικονομικής επιτροπής άλλου Δήμου
http://www.heraklion.gr/files/197/17208/73-11-4agno0o-1-signed.pdf?rnd=1303990928"

Γιά το «Πάμε Αλλιώς»
Καίτη Κυλάκου