17.5.13

Τι Γυρεύεις Μες Στην Κίνα;

Απο τον Ωμονυμο δίσκο του Μανώλη Ρασούλη "Τι Γυρεύεις Μες Στην Κίνα Τσάκι Τσάν;" από τα Ημισκούμπρια...