17.5.13

Συμναυλία, Ιερισσός Χαλκιδική

Σαββατο 25 Μαίου 2013, μία συναυλία στην Ιερισσό Χαλκιδικής για μία εξόρυξη που δε θα γίνει στις Σκουριές, ποτέ...