20.5.13

τα πράγματα είναι απλά, αν δεν λύνονται κόβονται...