8.3.14

8 ΜΑΡΤΙΟΥ - Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας


8 ΜΑΡΤΙΟΥ - Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας. Ανώνυμες και επώνυμες γυναίκες μέσα από το Φωτογραφικά Αρχεία του ΕΛΑΣ.