7.3.14

Αυτοί που έφτασαν το Δήμο σε αυτό το χάλι
μπορεί να είναι αυτοί που και θα τον βγάλουν;