12.3.14

Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Κορυδαλλού

Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων με σκοπό την προώθηση τους στην απασχόλησή τόσο με επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα όσο και με την σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), στην παροχή κατ’ οίκον κοινωνικών υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα (λ.χ. φροντίδα ατόμων που χρήζουν βοηθείας) και υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, καθαρισμού και φύλαξης χώρων (χώροι πρασίνου, πάρκα, χώροι άθλησης, παιδικές χαρές κ.α.) και κτιρίων (σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.α.).

Η ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας − ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες − ΤοπΕΚΟ».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ, αφορά όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες μέσω του προγράμματος επιδοτούνται με 18 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης ανέργων (και μέχρι 25 ημέρες το μήνα), οι οποίοι συμμετείχαν ή πρόκειται να συμμετέχουν σε προγράμματα ΤοπΕΚΟ ή ΤοπΣΑ. Η επιδότηση αφορά χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο έργο «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Κορυδαλλού» θα μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μπορούν να προταθούν για 4μηνη τουλάχιστον επιδοτούμενη απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα εφόσον εκδηλωθεί σχετική ανάγκη.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης προσωπικού για τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς προσφέρει σημαντική επιδότηση ενώ παράλληλα δεν έχει σημαντικές δεσμεύσεις και προϋποθέσεις για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ είναι στη διάθεση του κοινού για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ»
Στοιχεία επικοινωνίας: Αντιπλοιάρχου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, 18545 Πειραιάς Τηλ.: 2104629300 (εσωτ: 425), Fax: 2104619565