3.4.14

ούτε ΑΘΗΝΑ, ούτε 2004...

Κι όμως αυτή είναι  φωτογραφία δεν είναι ούτε από την Αθήνα ούτε από το 2004...