28.4.14

Το χρήμα, να ρέει άφθονο...

ο Συνδυασμός του κ. Κασιμάτη έχει γεμήσει πριν από τον Μάϊο το ίντερνετ με πληρωμένες προωθήσεις και καταχωρήσεις.
Ποιο ποσό του έχει απομήνει για καλύψει ώστε να φτάσει το όριο εξόδων σύμφωνα με τον Νόμο για τις εκλογικες δαπάνες;