21.4.14

η χώρα στις μέρες των "No Politica"...

Απηγορεύθη η μετάδοσις ασμάτων του Μ. Θεοδωράκη.

Οι παραβάται θα παραπέμπωνται εις τα έκτακτα στρατοδικεία.