14.4.14

ΠΕΣΥΔΑΠ: ιστορίες με φαλακρές κόμπρες και καραφλά φίδια...

Απίστευτο κι όμως αληθινό:

ο ΠΕριβαλλοντικός ΣΥνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά, που υπάρχει για να προστατεύει το περιβάλλον αναθέτει απευθείας σε εταιρία με απολυμάνσεις την περιμετρική προστασία του ΠΕΣΥΔΑΠ από τα φίδια και συγκεριμένα: «Υπηρεσιών απώθησης φιδιών περιμετρικά των εγκαταστάσεων του ΠΕΣΥΔΑΠ»  έναντι αμοιβής Τετρακοσίων Σαράντα Δύο ευρώ και Ογδόντα λεπτών (442,80 €)!!!