2.4.14

Νίκαια: ουστ από εδώ οι τυφλοί, όλα για τα Mercedes!!!

Κι όμως αυτό συμβαίνει στον Κεντρικότερο δρόμο της Νίκαιας...
Απέναντι από τον Πλάτωνα...