17.10.09

Οι δημοσιογράφοι ζούμε από αυτά που δεν γράφουμε κι όχι από αυτά που γράφουμε...*

Στην Ιαπωνία κάποιος θα είχε κάνει χαρακίρι...

*Λόγια που μας είπε παλαιότερα ο Μάκης, αρχισυντάκτης τότε σε καθημερινή Εφημερίδα.